Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU S.A.

Poniżej znajdziecie Państwo - Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU S.A. NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 Z dn. 24 października 2016 r.
- Tabelę uszczerbków na zdrowiu
- Tabelę oparzeń i odmrożeń
- Tabelę trwałego uszkodzenia ciała

TOP