ogólne
warunki
ubezpiecznia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU S.A.

Poniżej znajdziecie Państwo Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU S.A. NNW, ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr: UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r, a także:

  • Tabelę uszczerbków na zdrowiu,
  • Kartę produktu,
  • Tabelę oparzeń i odmrożeń (Tabela 1 – dotyczy poważnego zachorowania),
  • Tabelę trwałego uszkodzenia ciała (Tabela 2 – dotyczy poważnego zachorowania).